PERNILLE MELSTED PRÆSENTERER

Anger Facilitator
uddannelsen

Anger Facilitator Uddannelsen er den eneste specialiserede uddannelse med særligt fokus på vrede, behov og grænsesætning. Du får et indgående kendskab til et område, som kun få er eksperter i, og vil kunne hjælpe mennesker – i både private og professionelle sammenhænge – til at:

 • kunne sige det, der er svært at få sagt
 • sætte sunde grænser
 • bede om det, de har brug for

– uden drama, aggression eller skam.

Det er samtidig en uddannelse, der beskæftiger sig med opvækst, skam, skygge, tilknytning og årsagerne til, at vi er, som vi er, og gør, som vi gør. Eller ikke gør.

Når vi forstår os selv, vores mønstre og forsvarsmekanismer, bliver vi det nemmere for os at udtrykke os frit, autentisk og ærligt.

Uddannelsen er både til dig selv. Og til dig, der vil facilitere dette arbejde med dine klienter.

STARTER JANUAR 2022


BOOK DIN PLADS PÅ UDDANNELSEN

På Anger Facilitator uddannelsen kombinerer vi træning i sund vredeshåndtering med skyggearbejde, fordi skyggen ofte er det ubevidste benspænd, der holder os fastlåst i begrænsende mønstre og dynamikker. Uden at få bevidstgjort vores blinde vinkler og skyggesider, har vi svært ved at mærke, håndtere og udtrykke vores vrede på en voksen og værdig måde.

Pernille Melsted

Kun 24 pladser

Tag dramaet ud af svær kommunikation.

Lær selv – og lær at hjælpe andre til at forstå deres vrede, sætte sunde grænser, få sagt det, der er svært at sige og bede om det, de gerne vil have.

Uddannelsens temaer:

01

Sund vredeshåndtering

Vrede er en sund, naturlig og vigtig følelse. Men ofte er den ude af balance: enten for voldsom eller for undertrykt. Vi tager vreden ud af skammekrogen og giver den en værdig revival.

02

Grænsesætning

Hvad er grænser og hvordan sætter man dem – uden at blive for rigid eller for eftergivende? Det er lidt af en kunst. Men det kan læres, og det føles stærkt, frit og empowering, når man mestrer det.

03

Behovsformidling

Hvordan beder vi om det, vi har brug for – tydeligt, ærligt og direkte. Hvorfor er det så svært, og hvordan bliver det lettere? Det handler om sårbarhed og en bredere forståelse af skam. Det føles livgivende at kunne udtrykke sine behov, ønsker og lyst – frit.

04

Følelseshåndtering

Hvad gør vi, når vi trigger på visse ord og følelser? Hvordan kommer vi tilbage til os selv, når vi er følelseskaprede? En vigtig del af at være voksen er at kunne processere og regulere sine følelser, håndtere sine egne "overfølsomheder" og få sit nervesystem i ro.

05

Tydelig kommunikation

Kommunikation er alt. Og alt bliver lettere, når kommunikationen flyder frit mellem mennesker. Det koster – energi, relationer, sjælefred – at gruble, bide ting i sig eller eksplodere. Tydelig kommunikation er en færdighed. Noget vi kan lære.

TJEK OM UDDANNELSEN ER FOR DIG

Arbejder du med mennesker, der

 • har svært ved at sætte grænser
 • har svært ved at sige nej
 • sætter sig selv til side for at ”bevare den gode stemning”
 • har svært ved at mærke, håndtere eller udtrykke deres vrede
 • bider vreden i sig eller skammer sig over den
 • bliver skuffede, frustrerede eller sårede i stedet for at blive vrede
 • føler sig needy og skamfulde over deres behov
 • har svært ved at bede ærligt og direkte om det, de har brug for
 • er konfliktsky eller pleasende
 • glider af, udskyder eller ignorerer problemer, der skal tages hånd om
 • holder igen med berettiget kritik
 • tøver med at sige deres mening af frygt for at andre bliver sure eller vil straffe eller afvise dem
 • tøver med at give fx medarbejdere feedback på adfærd, der ikke er i orden eller opgaver, der ikke bliver løst godt nok
 • ikke ved hvordan de skal sige det, de gerne vil sige
 • ofte ender med at pakke tingene så meget ind, at budskabet bliver utydeligt

Eller mennesker, der

 • har en meget kort lunte
 • har svært ved at styre deres temperament
 • reagerer med eksplosiv eller uproportioneret vrede
 • lader deres vrede gå ud over de forkerte
 • hurtigt bliver provokeret eller tager ting meget personligt
 • har mistet venner, kærester eller job på grund af deres temperament

Så er Anger Facilitator-uddannelsen skabt til dig.

Du får redskaber til at hjælpe andre til at kunne

 • sætte grænser på en tydelig og respektfuld måde
 • kommunikere klart og autentisk med empatien i behold
 • turde konfrontere grænsesoverskridende adfærd
 • anmode om ændringer på en måde, der skaber lydhørhed
 • mærke og udtrykke behov
 • sige det, der skal siges og gøre det, der skal gøres – tydeligt, i tide og med blik for relationen
 • udtrykke deres følelser mere ærligt

Du bliver i stand til at skabe et trygt rum, hvor klienten kan få frit løb for sine følelser

Du bliver i stand til at hjælpe dine klienter

 • til at reflektere over egne mønstre, triggers og over- (eller under-)reaktioner
 • med at vurdere og proportionere sin respons
 • med at finde skyggen, der kan spænde ben for handling
 • med at forberede svære samtaler
 • med at formulere en svær besked eller et vanskeligt budskab

De bliver bedre til at

 • håndtere konflikter uden at være følelseskaprede
 • stå fast (hvis de har tendens til at glide af eller lade ting passere)
 • give slip (hvis de har tendens til at ville have ret, eller at tingene skal gøres på deres måde)
 • forstå andre menneskers reaktioner – uden at give køb på deres egne værdier og beslutninger
 • forstå sammenhængen mellem skam og vrede

Dine klienter vil få

 • Stærkere personlige grænser
 • Større adgang til deres sårbarhed
 • Større handlerum og handlekraft
 • Mere frihed
 • Mere energi
 • Langt større tydelighed i deres kommunikation
 • Mindre drama

Du får:

01

Trin-for-trin guides

Du får licens til at bruge alle mine guides – bl.a. Grænsesætningsguiden, Regressionsprocessen og Sårbarhedsmodellen – professionelt med dine egne klienter. Og du får dem i mere udførlige Teacher's Editions med flere noter.

02

Materiale

Du får skriftligt baggrundsmateriale til de forskellige emner, så du har noget at tale ud fra med dem, du hjælper. Fx om vrede, skygge, skam, sårbarhed, vredesmønstre, tilknytningsmønstre, familietyper m.m. Praktiske pdf'er med overskuelig, kondenseret viden. Jeg har samlet og skrevet det for dig, så du ikke behøver læse hundrede bøger om hvert emne og selv tage noter.

03

Cases & eksempler

Du får cases og eksempler til alle guides – som inspiration.

04

Guidede visualiseringer

Du får manuskripter til adskillige guidede visualiseringer, du kan lave med dine klienter.

05

Fysiske øvelser

Du får et arsenal af fysiske øvelser, du kan lave sammen med dine klienter eller give dem som hjemmearbejde.

06

Tjeklister & spørgeskemaer

Hvad skal du spørge dine klienter om? Hvad hvis alt det var lavet for dig? Du får både tjeklister og spørgeskemaer, du kan bruge med dine klienter til at forstå deres baggrund bedre. Det vil også give klienten en større forståelse af sig selv.

07

Refleksionsøvelser

Du får opgaver og refleksioner, du kan give til dine klienter som hjemmearbejde.

Temaer

På Anger Facilitator Uddannelsen vil vi bl.a. arbejde med disse temaer

 • Vredesmønstre
 • Tilknytning (sund og usund)
 • Familietyper
 • Forældertyper
 • Traumer i et nyt perspektiv
 • Krænkelser i et nyt perspektiv
 • Healing i et nyt perspektiv
 • Følelsesmæssigt omsorgssvigt
 • Skyggearbejde i et vredesperspektiv
 • Følelseshåndtering
 • Behov
 • Grænser
 • Sårbarhed
 • Skam
 • Overreaktioner/skamknapper
 • Regression/indre barn
 • Den passivt-aggressive narcissist
 • Narcissister – i forskellige varianter
 • Gaslighting og crazymaking
 • Projektion og overførsel
 • Forsvarsmekanismer

Onlinebibliotek

Noget undervisning egner sig eminent som selvstudie, og derfor vil der i Anger Facilitator onlinebiblioteket ligge videoer, lydfiler og pdf'er, som du kan tilgå efter behov.

I Anger Facilitator uddannelsens onlinebibliotek vil der, allerede når uddannelsen starter, ligge materiale om:

 • Vrede – generelt
 • Vredens anatomi
 • Vredens vigtighed
 • Vredens mange forklædninger
 • Rettigheder
 • Spiritual bypassing
 • Sund vrede

og hver uge lægger jeg nyt materiale/tema i onlinebiblioteket. Det kan være videoer, audioer, pdf’er eller artikler. Det betyder, at du altid kan se, høre eller læse om et emne forud for et tema-call.

I løbet af uddannelsen bliver der således opbygget et omfattende og overskueligt arkiv, som du nemt kan navigere i og hente viden, øvelser og guides fra. Også efter uddannelsen er slut. 

Du får meget.

Min intention er at give dig
relevant, overskuelig og kondenseret viden samt redskaber og guides.

Du vil også få How-to-videoer, hvor jeg guider dig – trin for trin – igennem, hvordan du bruger og guider andre igennem de to vigtigste modeller: Grænsesætningsguiden og Regressionsmodellen.

Du får også adgang til disse ressourcer, som du kan bruge med dine klienter og i din praksis:

 • Manusser til guidede visualiseringer
 • Guides til fysiske øvelser
 • Hjemmearbejdsøvelser
 • Tjeklister
 • Spørgeskemaer
 • Dagbogsark
 • Refleksionsark
 • Cases & eksempler
 • Selvevalueringsark m.m.

Det lynhurtige overblik

Anger Facilitator uddannelsen foregår i perioden 19. januar – 25. maj 2022.


Uddannelsen består af:

 • To workshops (i København) . I alt fem dage.
 • 10 live tema-calls, som også bliver optaget.
 • 3 obligatoriske træningsaftener (på Zoom)
 • 3 Q&A/gruppesupervision med Pernille (på Zoom)
 • Frivillig certificering

Du får desuden adgang til et omfattende onlinebibliotek. Der ligger allerede materiale i biblioteket, når uddannelsen starter, og hver uge bliver der tilføjet nyt materiale. Det kan være videoer, audioer, pdf’er eller artikler. Du har altså mulighed for at se, høre, læse om emnerne, inden de bliver taget op – og foldet ud – på tema-calls. Og naturligvis også efterfølgende.

Det hurtige dato-overblik
sæt X i kalenderen


Workshopdage

21, 22, 23 januar (vi starter først efter frokost om fredagen, så der er tid til transport)
26 + 27 marts


Øvegrupper
(på Zoom kl. 19.00 – 20.30)


9. februar
30. marts
4. maj

Gruppesupervision og Q&A (på Zoom kl. 19.00 – 20.30) bliver optaget

2. marts
6. april
25. maj


Tema-calls med Pernille (kl. 8.30 – 10.00) bliver optaget

(12. januar intro-call)
19. januar
26. januar
2. februar
9. marts
16. marts
23. marts
20. april
27. april
11. maj
18. maj

Der er ingen undervisning i uge 7 (vinterferie) og uge 15 (påske).

Uge 8 er øveuge. Der er ingen undervisning, men du har tid til at øve en af modellerne med en prøveklient. Hvis du holder vinterferie i uge 8, kan du bruge uge 7 som øveuge i stedet.

The nitty gritty
for dig, der er meget glad for detaljer

Workshops
Uddannelsen indeholder 5 live-kursusdage. Det er her vi mødes, lærer, øver, deler erfaringer og prøver tingene af – sammen.

Du får to oplevelsesorienterede workshops, hvor der ikke er så meget “hovedsnak” og teori, men primært øvelser og personlig udforskning. Formålet er at opleve alle øvelserne, så du får en kropslig – ikke kun kognitiv – erfaring med sund vredes- og følelsesforløsning. Og på samme tid introducere dig til redskaber og øvelser, du kan give videre til dem, du selv arbejder med.

Begge workshops afholdes i Soulhouse, Hørsholmsgade 20A, Kbh. (vi starter først efter frokost om fredagen på første workshop, så der er tid til transport. Vi slutter kl. 16 om søndagen på begge workshops)

Tema-calls
Noget undervisning egner sig ideelt til at sidde hjemme i sin egen stue og tage imod – i ro og fred. Men stadig live. Med mulighed for at lytte på replay, naturligvis.

Online-undervisningen er et supplement til alt det materiale, der bliver tilgængeligt i onlinebiblioteket.

På de 10 tema-calls (som bliver optaget) uddyber jeg bestemte emner, opsummerer de vigtigste pointer og vil også typisk guide en øvelse eller personlig refleksion, så du får integreret emnet – selv – samtidig med at du lærer, hvordan du kan bruge samme øvelse/materiale/viden med andre.

Fordi du allerede har fået materialet på forhånd (i onlinebiblioteket) bliver tema-calls langt mere effektive, fleksible og læringsfremmende.

Træningsgrupper

Under uddannelsen er der 3 obligatoriske mentorsuperviserede træningsgrupper. Her vil du sammen med 2-3 medstuderende have mulighed for at udveksle erfaringer og øve dig.

Formålet med øvegrupperne er, at du bliver opmærksom på dine egne personlige udviklingspunkter og får sparring der, hvor du er usikker eller i tvivl eller bare gerne vil være endnu skarpere.

Træningsgrupperne er et trygt og fortroligt rum, hvor du gerne må begå fejl og hvor du bliver mødt med venlige øjne og støttet i din udvikling, uanset hvad du kommer med.


De 3 træningsgruppemøder bliver ikke optaget.


Gruppesupervision og Q&A

Under uddannelsen er der også supervisioner med mig, hvor du kan stille spørgsmål og få sparring på dine egne cases og feedback direkte fra mig. Dette foregår som holdundervisning via Zoom, så alle kan få glæde af læringen. Gruppersupervisionerne bliver også optaget, men jeg vil klart anbefale alle at være med live.

Fordi du løbende får sparring og supervision under uddannelsen – både fra mig, mentorer og medstuderende, bliver du optimalt klædt på til certificering.

Onlinebibliotek

Dette er uddannelsens skatkammer. Her får du et helt unikt og nøje kurateret bibliotek med viden, materialer, guides, øvelser, skemaer, videoer og artikler relateret specifikt til vrede, grænsesætning, sårbarhed, skam, skygge, familiemønstre, vredesmønstre m.m.

Du har adgang til onlinebiblioteket 24/7. Også når uddannelsen er slut.

Facebookgruppe
Uddannelsens lukkede Anger Facilitator Facebookgruppe bliver et værdifuldt rum, hvor man kan dele, sparre og stille spørgsmål. Trygt og fortroligt.

Certificering

Certificering er frivillig.

For at blive certificeret Anger Facilitator skal du:

 • have deltaget på begge weekendworkshops
 • have lyttet til alle 10 onlinemoduler (enten live eller på replay)
 • have deltaget på alle 3 øvegruppemøder (Zoom)
 • have prøvet at guide 6 personer igennem Grænsesætningsguiden
 • have prøvet at guide 4 personer igennem Regressionsprocessen

Du skal have godkendt:

 • 1 personlig grænsesætningscase

+

 • 2 øveklient-grænsesætningscases
 • 2 øveklient-regressionsprocesser

Mød Pernille

Jeg har guidet mere end 600 mennesker igennem mine egne FORSTÅ DIN VREDE-forløb og workshops, og har ledet Anger Releases de seneste 7 år, som en del af workshoppen THE SHADOW PROCESS, udviklet af Debbie Ford. Jeg er en passioneret fortaler for at få vreden ud af skyggen, og integrere den på en sund måde, der hverken er aggressiv, grænseløs eller krænkende. Og heller ikke underdanig eller pakket ind i spirituel bypassing.

Jeg mener, at sund vredeshåndtering kan læres af alle – uanset vredestype og baggrund. Samtidig er jeg meget optaget af at få større adgang til sårbarheden, så det bliver trygt at kunne udtrykke sine behov – ærligt, frit og tydeligt. Og uden skam, manipulation eller frygt.
Det handler ikke kun om at tilegne sig redskaber, men om at forstå sig selv og sine mønstre på et dybere plan. Selvindsigt skaber grobund for selvomsorg og muliggør refleksion.

Kombinationen af workshops og onlineundervisning gør det nemt at være med på Anger Facilitator Uddannelsen – også hvis du bor langt fra København. Og hvis du har en travl hverdag.

FAQs

Er det muligt at passe et fuldtidsarbejde ved siden af uddannelsen?

Absolut. Uddannelsen er tilrettelagt med tanke på en travl hverdag og med plads til privat- og familieliv, og derfor er fleksibilitet en vigtig del af uddannelsen. Vi mødes kun fysisk, når undervisningen bliver bedre af at være fysisk til stede. Vi mødes online, når dét giver mest mening, og meget af uddannelsesmaterialet kan tilgås hjemmefra – 24/7 .

Certificeringsprocessen er også fleksibel.

Hvor mange er der med på uddannelsen?

Der er plads til maks. 24 deltagere på holdet.

Hvad er forudsætningerne for at kunne deltage på uddannelsen?

Anger Facilitator Uddannelsen er en specialiseret uddannelse til fagpersoner, der allerede arbejder med andre mennesker – fx som coach, terapeut, familierådgiver, parterapeut, sexolog, lærer, pædagog, vejleder, facilitator, mentor, underviser eller leder. Du har allerede en grundviden og erfaring med dig, og er specifikt interesseret i at udbygge din værktøjskasse med specialiseret viden om vrede, grænsesætning, skam sårbarhed og behov, fordi du ved, at det ville gavne dine klienter (elever, borgere etc.).

Hvad hvis jeg ikke er fagperson?

Så kan du stadig være med. Det er ikke et krav, at du allerede arbejder med mennesker (eller har lyst til det), men blot at du finder emnet spændende og har lyst til at lære meget mere. Du må gerne tage uddannelsen for din egen skyld som et udvidet personligt udviklingsforløb, hvor du træner din egen grænsesætning og styrker din egen kommunikation yderligere. Så er du med på al undervisning (både live og online) men har ikke øveklienter og modtager ikke et certificeringsbevis, men et deltagerbevis. Du kan stadig være med i øvegrupper og også stadig tilkøbe ekstra supervision.

Andre forudsætninger?

Det er en forudsætning, at du er rask, velfungerende og psykisk stabil. Det betyder ikke, at du ikke må have nogen problemer eller issues (we all do!), men at du har ressourcerne til at tage vare på dig selv og din mentale tilstand. Uddannelsen er ikke en terapeutisk uddannelse.

Samtidig med at du har øveklienter på uddannelsen, vil du også igennem hele uddannelsen kigge på din egen historie og dine egne mønstre og vredes-, grænsesætnings- og sårbarhedsissues. Min holdning er altid, at vi kun kan tage vores klienter så dybt, som vi selv er villige til at gå.

Uddannelsens formål er både at give dig selv en dybere selvforståelse og samtidig lære dig, hvordan du nænsomt, empatisk og sikkert kan guide andre igennem samme vigtige proces.

Hvad kan jeg bruge uddannelsen til?

Du kan efter certificering vælge at integrere det, du lærer og de redskaber du får på uddannelsen, i det arbejde, du allerede laver – uanset hvad det er. Hvis du arbejder som coach, terapeut, rådgiver m.m. kan du også vælge at tilbyde 1:1 sessioner eller personlige forløb med fokus på vrede, grænsesætning eller sårbarhed. Du vil have en bred vifte af værktøjer at tilbyde – fx guidede visualiseringer, spørgeskemaer, dagbogsark, fysiske øvelser m.m.

Du kan fx hjælpe andre til at:

 • få sat en nødvendig grænse
 • formulere en svær besked
 • skrive et vredesbrev
 • anmode om ændringer
 • tilkendegive ønsker og behov
 • eller ændre uhensigtsmæssige eller destruktive mønstre

Alt sammen i et varmt, empatisk rum, hvor der er forståelse for klientens historie og hvor du kan give klienten en bedre forståelse for, hvorfor det her – helt forståeligt – er svært. Følelsen af at være forkert, uduelig eller "dårlig til" at sætte grænser/ kommunikere tydeligt/ give udtryk for sine følelser og behov, bliver helt naturligt mindsket, når man får en forståelse af, hvad man er formet af og har med sig i bagagen. Redskaber er vigtige. Men det er redskaber i kombination med empatisk selvforståelse og selvindsigt, der gør en forskel. Du bliver i stand til at "undervise" andre til at forstå sig selv bedre – på en simpel, men meget virkningsfuld måde.

Hvornår kan jeg begynde at tage øveklienter?

Du er i princippet klar til at tage øveklienter allerede efter første weekendkursus, hvor du er blevet undervist i – og selv har øvet – både Grænsesætning og Regressionsprocessen.

Hvordan foregår certificeringen helt praktisk?

Certificeringen er frivillig. Hvis du ikke vil certificeres, får du et deltagerbevis i stedet for et certificeringsbevis.

Når du er klar til certificering, booker du en egenbetalt certificeringssamtale med en mentor og sender dine cases til vedkommende (du får en skabelon til dette). Certificeringssamtalen foregår på Zoom eller telefon. Her får du grundig og værdifuld mundtlig feedback på dine cases.

Husk, du får løbende sparring og supervision under uddannelsen – både fra mig, mentorer og medstuderende i træningsgrupper – så du er optimalt klædt på til certificering.

Prisen for en certificeringssamtale er 1500 kr. inkl moms og inkluderer: din mentors forberedelsestid + en times samtale på Zoom eller telefon.

Når dine fire cases er godkendt, er du færdigcertificeret Anger Facilitator og får:

 • certificeringsbevis
 • Anger Facilitator-logo, du kan bruge på dit website
 • din profil på mit website (frivilligt), hvis der indgår vredesfacilitering i dit arbejde efterfølgende

Uddannelsen slutter den 25. maj. Hvis du har brug for ekstra tid til certificering, har du indtil 24. juni til at få godkendt dine cases.

Derudover kan du når som helst undervejs i processen tilkøbe (egenbetalte) 1:1 supervisionstimer med Anger Facilitator Uddannelsens mentorer, hvis du får brug for det, eller ønsker endnu mere personlig sparring. Prisen er 750 kr. for en time.

Hvad hvis jeg ikke kan være med på nogle af modulerne?

Det er obligatorisk at kunne være med på alle fem workshopdage. Du vil gå glip af for meget vigtig undervisning og øvetid, hvis du misser disse dage. Det er også vigtigt, at du kan være med på de tre træningsaftener (på Zoom).

Tema calls og gruppesupervisioner med mig optages, så der behøver du ikke være med live, men kan lytte, når det passer dig bedst. Og alt materialet i onlinebiblioteket ligger tilgængeligt, så du kan se/høre/læse det efter behov. Onlinebiblioteket vil du altid have adgang til, også når uddannelsen er slut.

Er der hjemmearbejde på uddannelsen?

Nej. Der er ikke hjemmearbejde. Anger Facilitator Uddannelsen er på den måde mere fleksibel end Shadow Facilitator Uddannelsen.

Hvad skal vi lave på de to workshops?

Min holdning er, at dette arbejde skal mærkes på egen krop for at kunne formidles til andre med den fornødne indsigt, omsorg og forståelse.

På den første tre-dages workshop kigger vi dybere på familiemønstre, barndom, tilknytningsmønstre, skam og skygge. Du kommer via øvelser og processer endnu dybere i din egen historie, samtidig med at du tilegner dig viden og redskaber, du kan bruge med andre. Vi nørder og øver også Grænsesætningsguiden, så den kommer fuldstændig under huden på dig, og du forstår alle trin til bunds og kan guide andre igennem den med sikkerhed og overskud. Vi gennemgår vredesbreve do's & dont's, og jeg introducerer Regressionsprocessen, og vi øver den, så du vil kunne tage andre igennem den og arbejde sikkert og omsorgsfuldt med deres vredestriggere og skamknapper.

På den anden workshop leger vi med forskellige fysiske grænsesætningsøvelser, så vi også får kroppen med. Formålet er både at give dig selv redskaber – og give dig øvelser, du kan lave med – eller anbefale til – andre. Vi øver også guidede visualiseringer, så du bliver tryg ved at guide andre bl.a. tilbage til barndomshjemmet. Du får naturligvis komplette manusser til alle guidede visualiseringer. Vi laver også en Anger Release Process, og du lærer hvordan du selv kan lave en (inklusiv set-up, manus til guidet vredesvisualisering, musik m.m). Vi laver også skræddersyet Shadow Groove dans dine skygger fri session ledet af Shadow–  og Groove Facilitator Torild Hjertemod for – igen – at få kroppen med. Det bliver sjovt – og trygt.

Hvad koster uddannelsen?

Uddannelsen koster 21.990 kr. + moms [intropris]

Du får:

 • 5 workshopdage
 • 10 ugers online undervisning
 • Licens til at bruge mit materiale og modeller i egen praksis
 • Kæmpe bibliotek af ressourcer, materiale og mini-kurser
 • 10 timers supervision
 • Løbende sparring og udveksling i Facebookgruppen
 • Dit navn på Pernilles hjemmeside (frivilligt)

Jeg tror på, at netop denne specialiserede viden bliver mere og mere efterspurgt – både med private klienter og i virksomheder – og ved, at der er et marked for individuelle samtaler med fokus på sund vrede, grænsesætning, behov og større selvforståelse. Jeg tilbyder ikke selv 1:1 samtaler, men vil elske at have kompetente mennesker at henvise til.

Du kan betale 21.990 kr. på én gang eller i op til 7 rater

Bonus: Ved betaling på én gang får du 45 minutters personlig coachingsession med Pernille (på telefon eller Zoom), som du kan bruge når som helst i forløbet.

Tilmeld dig Anger Facilitator Uddannelsen

Ja tak, jeg vil med!

Ved du allerede, at du vil have en af de 24 pladser på uddannelsen? Så kan du forhåndsreservere din plads ved at betale et (ikke-refunderbart) depositum på 2000 kr. + moms. Så er din plads garanteret.


Undervisningsplan uge for uge:

Undervisningen er altid om onsdagen.

UGE 2: Zoom-intro (9-10)

UGE 3: Online (8.30-10)
+ WEEKENDWORKSHOP* (21, 22, 23/1)

UGE 4: Online (8.30-10)

UGE 5: Online (8.30-10)

UGE 6: Træningsgruppe (kl. 19.30-21.00)

UGE 7: Vinterferie

UGE 8:
Øveuge

UGE 9: Gruppe-supervision med Pernille (19.30-21.00)

UGE 10: Online (8.30 -10)

UGE 11: Online (8.30 -10)

UGE 12: Online (8.30 -10)
+ WEEKENDWORKSHOP* (26 + 27/3)

UGE 13: Træningsgruppe (kl. 19.30-21.00)

UGE 14: Online (8.30 -10)

UGE 15: Påskeferie

UGE 16: Online (8.30 -10)

UGE 17: Gruppe-supervision med Pernille (19.30-21.00)

UGE 18: Træningsgruppe (kl. 19.30-21.00)

UGE 19: Online (8.30 -10)

UGE 20: Online (8.30 -10)

UGE 21: Gruppe-supervision med Pernille (19.30-21.00)